Constance PT

William Lundgren

En personlig tränare med kompetens är viktigt. Som klient på constancept.se har du mig, William Lundgren, som personlig tränare med tre års utbildning på Örebro universitet inom idrott och hälsa samt två av de bättre PT-certifikaten från USA. Vill du veta mer om mig? Kolla in min Instagram eller Youtube.

Shop